Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Het voorschot dient te gebeuren ten laatste 14 dagen voor het begin van de huurperiode via overschrijving. Een bedrag van 500 eur dat tevens gebruikt zal

worden als waarborg. Uw naam als vermelding op rekening nummer BE12 3456 7890 0000

 

De betaling van de volledige huurperiode zoals voorzien dient te zijn gebeurd bij levering. De verhuurder houdt zich het recht voor, om bij betalingsachterstand de mobiele

badkamer niet te plaatsen of weer af te halen. Alle kosten die gemaakt zijn of worden om vorderingen te incasseren zijn aan de huurder door te rekenen.

 

Wanneer de unit na de volledige periode in dezelfde staat vertoefd als bij levering, zal de waarborg in rekening worden gebracht en verrekend worden ten gunste van de huurder.

 

De eenmalige installatiekost voor de badkamerwagen bedraagt 75 eur. Hier zit het leveren, aansluiten en terug ophalen van de unit inbegrepen. Alsook transport en het terug ophalen binnen een

straal van …. km. Locaties buiten deze zone zal er een extra kost worden aangerekend van … eur/km

 

De laatste dag van de huurperiode dient de unit door de huurder netjes weer achtergelaten te worden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan kan de huurder de schoonmaak door

de verhuurder laten verzorgen voor de prijs van … eur.

 

Onze units  worden altijd in opdracht van de huurder geplaatst en aangesloten door de verhuurder. De nodige aansluitpunten dienen zich hiervoor binnen de … meter te bevinden.

Dit omvat een aansluiting voor water, elektriciteit alsook voor de afvoer.

 

Het is de huurder niet toegestaan de unit door te verhuren aan derden. Hij mag ook in geen enkel geval wijzigingen in de constructie aanbrengen.

 

Als de mobiele badkamer tijdens een vorstperiode geleverd zal worden, dient de huurder met de vorst rekening te houden. D.w.z. dat extra controle op het aanvriezen van de aansluitpunten dient te gebeuren.

Door omstandigheden kan dit niet, dan neemt de huurder zo snel als mogelijk contact op met de verhuurder. Eventuele schade door bevriezing is geheel voor risico van de huurder.

 

De huurder kan ervoor zorgen dat de mobiele badkamer niet op de openbare weg hoeft te staan gedurende de ganse huurperiode.

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Alle overeenkomsten met ‘’Badmobiel bv’ worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.